07.02.2019
Petra Seifertová

Číslo 210, statutární město Liberec

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného 31. 1. 2019

Dokument