27.02.2019
Petra Seifertová

Číslo 296, Magistrát města Brna

Zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č. 2016/000354/HPS, jímž se v něm uvedeným poplatníkům stanovuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 20106

Dokument