07.03.2019
Petra Seifertová

Číslo 351, statutární město Liberec

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného 28. 2. 2019

Kompletní usnesení včetně příloh naleznete zde: https://podklady.liberec.cz/download.files.php?url=2019%2F2019-02-28+ZM+2%2FUsnesen%C3%AD+z+2.+ZM+-+28.+2.+2019+A.pdf&ref=zastupitelstvo

Dokument