Zpět

OV5092_Souhlasné závazné stanovisko k záměru ZZKO Liberec

Název:
OV5092_Souhlasné závazné stanovisko k záměru ZZKO Liberec
Kategorie:
Ostatní
Původce:
Ministerstvo ?ivotn?ho prost?ed?, I?:00164801
DS: 9gsaax4, Vr?ovick? 1442/65, 100 00 Praha 10, Czech Republic
Adresát:
Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801
DS: 9gsaax4, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10, Czech Republic
Vyvěšeno:
08.11.2021 - 24.11.2021

Nastavení cookies