Zpět

oznámení o zahájení řízení - prodloužení (SP): SP - "Vodojem Horská - zásobní řady a splašková kanal

Název:
oznámení o zahájení řízení - prodloužení (SP): SP - "Vodojem Horská - zásobní řady a splašková kanal
Kategorie:
Rozhodnutí, oznámení MML
Původce:
statut?rn? m?sto Liberec
n?m. Dr. E. Bene?e 1/1, 460 59 Liberec
Adresát:
Magistrát města Liberec, kancelář tajemníka
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 50 Liberec - Liberec - Staré Město, Czech republic
Vyvěšeno:
26.10.2021 - 11.11.2021

Nastavení cookies