10.10.2018
Petra Seifertová

Číslo 1536, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu: Zvýšení bezpečnosti dopravy: Chodník pro pěší, ulice Polní, SO 101 - Zpevněné plochy - statutární město Liberec

Dokument