06.11.2018
Petra Seifertová

Číslo 1691, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Ruprechtice - Naděžda Kratochvílová

Dokument