30.11.2018
Petra Seifertová

Číslo 1795, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Rozhodnutí - zařazení části komunikace - chodníku při ulici Londýnská na p. p. č. 1400/51, 1400/52 a 1400/53 k. ú. Růžodol I

Dokument, Snímek