06.02.2019
Petra Seifertová

Číslo 194, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Ruprechtice - Jiřina Kučerová

Dokument