11.03.2019
Petra Seifertová

Číslo 362, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Rozhodnutí o umístění změny stavby - "krov a střecha - rekonstrukce a změna tvaru" Liberec V-Kristiánov č. p. 506, 8. března 11a - PhDr. Miroslav Schiffert, Ph.D., v zastoupení Martina Studničná

Dokument