14.03.2019
Petra Seifertová

Číslo 384, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice ev. č. III/2904 v k. ú. Oldřichov v Hájích

Dokument, Snímek