14.03.2019
Petra Seifertová

Číslo 388, Magistrát města Liberec (odbor životního prostředí)

Rozhodnutí - povolení provedení stavby vodního díla: "Novostavba 4 RD na p. p.č. 388/1, 389/1 k. ú. Horní Hanychov - prodloužení splaškové kanalizační stoky" - Jan Březina, Pavel Márton, Lenka Mártonová, Jan Márton, Jan Stebel, Irena Stebelová, Mgr. Pavlína Březinová, v zastoupení Bc. Vladimír Andres

Dokument