Rozhodnutí, oznámení MML

Číslo 1735, Magistrát města Liberec (odbor správní a živnostenský úřad)

Vyvěšeno od 15.11.2018 do 03.12.2018 , Petra Seifertová

Návrh opatření obecné povahy - vyhlášení oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů v místě: obytný dům Vojanova 138/4, Liberec X - Františkov

Dokument

 

Číslo 1734, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Vyvěšeno od 15.11.2018 do 03.12.2018 , Petra Seifertová

Oznámení - zahájení územního řízení - Nový Perštýn - LIC s.r.o., v zastoupení spol. INVESTING CZ spol. s r.o.

Dokument

 

Číslo 1733, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Vyvěšeno od 15.11.2018 do 03.12.2018 , Petra Seifertová

Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu: III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky - Obec Oldřichov v Hájích, v zastoupení Ing. Vladimír Wünsch

Dokument

 

Číslo 1730, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 15.11.2018 do 03.12.2018 , Petra Seifertová

Návrh stanovení místní úpravy provozu - ul. Masarykova

Dokument, Snímek

 

Číslo 1729, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 15.11.2018 do 03.12.2018 , Petra Seifertová

Rozhodnutí - vyřazení části místní komunikace - ul. Technikova na p. p. č. 1166/2 a 1158/2 k. ú. Doubí u Liberce

Dokument

 

Číslo 1728, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 15.11.2018 do 03.12.2018 , Petra Seifertová

Oznámení - zahájení řízení o vyřazení části místní komunikace - ul. Selská na p. p. č. 660/3 k. ú. Staré Pavlovice

Dokument, Snímek

 

Číslo 1723, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 13.11.2018 do 29.11.2018 , Petra Seifertová

Stanovení místní úpravy provozu - ul. 28. října v blízkosti objektu č. p. 482/2, k. ú. Horní Růžodol

Dokument, Snímek

 

Číslo 1722, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 13.11.2018 do 29.11.2018 , Petra Seifertová

Stanovení místní úpravy provozu - ul. Březová alej v blízkosti objektu č. p. 1303/8, k. ú. Liberec

Dokument, Snímek

 

Číslo 1721, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 13.11.2018 do 29.11.2018 , Petra Seifertová

Stanovení místní úpravy provozu - ul. Za Humny v blízkosti objektu č. p. 381, k. ú. Doubí

Dokument, Snímek

 

Číslo 1720, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 13.11.2018 do 29.11.2018 , Petra Seifertová

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Dr. Milady Horákové

Dokument, Snímek

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]