14.05.2018
Jana Reltonová

Číslo 658, Magistrát města Liberec (odbor hlavního architekta)

Oznámení o zveřejnění opatření obecné povahy, kterým se vydává 88.C1 změna územního plánu města Liberec, včetně úplného znění územního plánu města Liberec po této změně

Dokument