14.05.2018
Jana Reltonová

Číslo 659, Magistrát města Liberec (odbor hlavního architekta)

Oznámení o zveřejnění opatření obecné povahy, kterým se vydává 88.A změna územního plánu města Liberec

Dokument