15.01.2019
Petra Seifertová

Číslo 72, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Vesec - Marcela Danyiová

Dokument