17.05.2019
Petra Seifertová

Číslo 765, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Ruprechtice - Milena Korejčíková

Dokument