Zpět

Vyhlášení 3. kola EA, st.p.č. 669 k.ú. Machnín

Název:
Vyhlášení 3. kola EA, st.p.č. 669 k.ú. Machnín
Kategorie:
Nemovitosti (prodej, pronájmy, aj.)
Původce:
Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111
DS: va2fsxs, Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem
Adresát:
Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111
DS: va2fsxs, Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem
Vyvěšeno:
04.10.2022 - 03.11.2022

Nastavení cookies