Zpět

Změna ochranného opatření – stanovení podmínek pro vstup na území České republiky, s účin. od 30.9.

Název:
Změna ochranného opatření – stanovení podmínek pro vstup na území České republiky, s účin. od 30.9.
Kategorie:
Koronavir - vládní, krajská nařízení, usnesení
Původce:
Ministerstvo zdravotnictv? ?R
Palack?ho n?m. 4, P.O.Box 81, 128 01 Praha 28
Adresát:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4, P.O.Box 81, 128 01 Praha 28
Vyvěšeno:
07.10.2021 - 31.10.2021

Nastavení cookies