Zpět

zveřejnění - pachtu části pozemku p. č. 139/1 v k.ú. Starý Harcov

Název:
zveřejnění - pachtu části pozemku p. č. 139/1 v k.ú. Starý Harcov
Kategorie:
Nemovitosti (prodej, pronájmy, aj.)
Původce:
statut?rn? m?sto Liberec
n?m. Dr. E. Bene?e 1/1, 460 59 Liberec
Adresát:
Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec - Liberec I - Staré Město
Vyvěšeno:
08.11.2021 - 06.12.2021

Nastavení cookies