Zpět

Zveřejnění - pozemky p.č. 1277/24 - část, 1277/27, 29, 30, 31, k.ú. Ruprechtice

Název:
Zveřejnění - pozemky p.č. 1277/24 - část, 1277/27, 29, 30, 31, k.ú. Ruprechtice
Kategorie:
Nemovitosti (prodej, pronájmy, aj.)
Původce:
statut?rn? m?sto Liberec
n?m. Dr. E. Bene?e 1/1, 460 59 Liberec
Adresát:
statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec 1
Vyvěšeno:
20.01.2021 - 05.02.2021

Nastavení cookies