Zpět

zveřejnění úpravy nájemní smlouvy na části pozemků p. č. 4988/4 a 4986/2, vše k. ú. Liberec

Název:
zveřejnění úpravy nájemní smlouvy na části pozemků p. č. 4988/4 a 4986/2, vše k. ú. Liberec
Kategorie:
Nemovitosti (prodej, pronájmy, aj.)
Původce:
statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
Adresát:
Statutární město Liberec, Odbor majetkové správy a sportu
nám. Dr. E. Beneše 1, 416 0 Liberec 1
Vyvěšeno:
18.09.2023 - 09.10.2023

Nastavení cookies