Zpět

zveřejnění výpůjčky částí pozemků p.č. 2465/1, p. č. 2473/4 a p.č. 2473/8, vše v k.ú. Liberec

Název:
zveřejnění výpůjčky částí pozemků p.č. 2465/1, p. č. 2473/4 a p.č. 2473/8, vše v k.ú. Liberec
Kategorie:
Nemovitosti (prodej, pronájmy, aj.)
Původce:
statut?rn? m?sto Liberec
n?m. Dr. E. Bene?e 1/1, 460 59 Liberec
Adresát:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IČ:00262978
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec, Czech republic
Vyvěšeno:
12.05.2021 - 31.05.2021

Nastavení cookies