Zpráva o uplatňování územního plánu

V souvislosti se zpracováváním zprávy o uplatňování územního plánu Oldřichov v Hájích obec Oldřichov v Hájích přistoupila k možnosti oslovení veřejnosti k podávání žádostí do případné změny územního plánu v termínu do 31. 12. 2020. Žádosti mohou podávat pouze občané obce a majitelé nemovitostí v obci.

Každá žádost na změnu územního plánu musí obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny v § 46 odst. (1) stavebního zákona. Tyto náležitosti jsou obsaženy na předepsaném formuláři, který je možné stáhnout zde a pomocí kterého lze podávat žádosti na změnu územního plánu. Všechny body obsažené ve formuláři je nutné vyplnit. V opačném případě bude žadatel vyzván k jejich doplnění. V případě, že tak neučiní ani po výzvě, tak bude žádost v souladu s § 46 odst. (2) stavebního zákona odmítnuta a zastupitelstvo o ní nebude rozhodovat. Žádost na změnu územního plánu lze podávat pouze u příslušné obce, pro kterou má být změna územního plánu pořizována. Žádosti tedy podávejte pouze na Obecní úřad Oldřichov v Hájích.

Po uplynutí termínu pro sběr žádostí na změnu územního plánu (31. 12. 2020) obec Oldřichov v Hájích předá všechny došlé žádosti pořizovateli (Magistrát města Liberce odbor územního plánování), který je následně začne posuzovat podle ustanovení § 46 odst. (2) stavebního zákona. Žádosti, které budou splňovat všechny náležitosti uvedené v § 46 odst. (1) stavebního zákona pořizovatel v souladu s § 46 odst. (3) stavebního zákona předá k rozhodnutí zastupitelstvu obce Oldřichov v Hájích. 

Upozorňujeme, že podání žádosti nezakládá právní nárok na provedení změny územního plánu. Ani rozhodnutí zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích o zahrnutí žádosti na změnu územního plánu do změny územního plánu neznamená, že žádosti bude vyhověno. Jestli bude žádosti vyhověno se bude odvíjet od projednání změny územního plánu a bude zřejmé až v okamžiku, kdy bude změna územního plánu vydána zastupitelstvem obce Oldřichov v Hájích a bude v ní obsažen požadavek, který žadatel uvedl v žádosti na změnu územního plánu.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.