Parkovací místa

Zaplatit parkovné on-line

Provozovatelem parkovacího systému je statutární město Liberec.

Rezidentsko - abonentní parkování

· je označeno dopravními značkami "P réservé" s dodatkovou tabulkou "Pro držitele platné parkovací karty" (v plánku parkovacího systému označeno modře)
· je vyhrazeno výhradně pro držitele příslušné parkovací karty, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
· všechny typy karet se prodávají na 1 rok, vyjma rezidentní, která je i na ¼ roku

 

Parkování pro rezidenty, tj. pro občany s trvalým pobytem nebo faktickým bydlištěm v oblasti


Podmínky pro získání parkovací karty:

· občanský průkaz
· osvědčení o technickém průkazu vozidla se souhlasnými údaji o majiteli vozu
· úhrada ceny


Parkování pro majitele nemovitostí, tj. fyzické osoby vlastnící nemovitost v zóně placeného stání (nemají na adrese nemovitosti trvalé bydliště)

Podmínky pro získání parkovací karty:


· občanský průkaz
· doložení vlastnického práva k nemovitosti
· osvědčení o technickém průkazu vozidla se souhlasnými údaji o majiteli vozu
· úhrada ceny

 

Parkování pro abonenty, tj. podnikatele mající sídlo či provozovnu v oblasti

Podmínky pro získání parkovací karty:


· občanský průkaz
· výpis z OR nebo živnostenský list se sídlem či provozovnou v dané oblasti
· osvědčení o technickém stavu vozidla se souhlasnými údaji o majiteli vozidla
· úhrada ceny


Rezidentně abonentní parkování:
Parkovací karty opravňují držitele parkovat v rezidentsko-abonentních lokalitách, a to výhradně v rámci příslušné komunikace. Rezidentské parkovací karty a karty pro majitele nemovitostí se vydávají jako nepřenosné, tj. na konkrétní vozidlo. Abonentské parkovací karty se vydávají jako přenosné, tj. na jméno držitele karty. Vlastnictvím parkovací karty nevzniká držiteli právo na konkrétní parkovací místo v dané lokalitě.


Komunikace: Bernardova, Tkalcovská, Baarova, Gutenbergova, Komenského, Sadová, Tyršova, Nám. Českých Bratří, U Tiskárny, 8. Března, Felberova, B. Němcové, Zámečnická, Rumunská, Fialková, Poutnická, Mlýnská, Na Bídě, U Nisy (slepá část), Mrštíkova SČJ, Kladenská, 1. Máje, Žitavská, Vaňurova, Františkovská, Slavíčkova, Oldřichova, Matoušova, Na Humnech, Rajská, Na Rybníčku, Orlí, Zápraží, Resslova, Barvířská, Široká, Papírová, Lucemburská, Na Poříčí, U Stoky, U Lomu, Bednářská, Tovaryšský vrch, Sokolovské nám., Kostelní, Mariánská, Vavřincův vrch, Frýdlantská, Tržní nám., U Náspu, Liliová, Kavčí, Hermanova, Na Kopečku, Zadní, Vzdušná, Fibichova, Klostermannova, Voroněžská, U Krematoria


Prodej rezidentních a abonentních parkovacích karet:


Městská policie (budova Uranu na tř. 1. Máje)
úřední hodiny, tj. po, st od 8:00 do 17:00, út, čt od 8:00 do 16:00 a pá od 8:00 do 12:00.


Odbor správy veřejného majetku (ul. Jablonecká 41/27)
prodejní doba: po + stř od 8:00 do 16:00, út + čt od 8:00 do 14:00 a pá od 8:00 do 12:00

Více informací naleznete ve Všeobecných podmínkách pro vydávání parkovacích karet ZDE

Kontakt:
V případě dotazů kontaktujte Petru Neumannovou - tel.: 485 243 463, email: neumannova.petra@magistrat.liberec.cz

 

Návštěvnické parkování


· Je označeno dopravními značkami "Placené parkoviště - parkovací automat" s dodatkovou tabulkou informující o provozní době parkovacího automatu (PA) a tarifním pásmu (barevný pruh).
· Parkoviště s PA jsou určena pro krátkodobé i dlouhodobé parkování. 
· V provozní době PA je řidič po zaparkování vozidla povinen u PA zakoupit parkovací lístek, platný po celou dobu parkování, který musí být umístěn zcela viditelně lícovou stranou za čelním sklem. Platný parkovací lístek je přenosný je přenosný v daném tarifním pásmu. Parkovné je možné zaplatit i přes webovou aplikaci www.parking.liberec.cz nebo pomocí SMS platby www.smsparking.liberec.cz. V případě elektronické platby a SMS platby nemusí být vozidlo označeno platný parkovacím lístkem.
· Mimo provozní dobu PA je v těchto lokalitách parkování zdarma.
· Návštěvníci, kteří vjíždějí do centra města, mohou využít k parkování buď parkovací domy (viz dále), nebo lokality s parkovacími automaty. Návštěvnické lokality jsou soustředěny především v komerčně atraktivních lokalitách tak, aby byla zabezpečena dostupnost obchodních míst v centru města.

Více informací o Nařízení statutárního města Liberce č. 10/2023 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci schválené Radou města Liberce dne 10. 10. 2023 s účinností od 1. 11. 2023 ZDE  

 

Cena za STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL

na místních komunikacích vymezených „Nařízením statutárního města Liberec o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci“ a na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Liberec

1. PARKOVACÍ AUTOMATY

Provozovatel statutární město Liberec
komunikace:    nám. Dr. E. Beneše, Nerudovo náměstí, ulice Revoluční, 8. března, Železná, Vavřincův vrch, Sokolovské nám., Na Perštýně, Barvířská, divadlo F. X. Šaldy

tarifní pásmo   za 30 minut                20 Kč

       A              za 1 hodinu                   40 Kč

(červená)         každá další hodina     50 Kč

                        minimální cena            20 Kč          

                        platba pomocí SMS

                        za 45 minut                  35 Kč

 

komunikace:    Tržní náměstí p.p.č. 2486 a část p.p.č. 2465, Malé náměstí, Vavřincův vrch – OSSZ, B, Papírová, U Nisy p.p.č. 4056, Nákladní, Arbesova (v úseku Husova - Tkalcovská),  Husova po ul. Arbesova

tarifní pásmo   za 30 minut                   15 Kč

       B                za 1 hodinu                    30 Kč

(oranžová)       každá další hodina       30 Kč

                        minimální cena              15 Kč

                        platba pomocí SMS

                        za 1 hodinu                   35 Kč

 

komunikace:    ulice Purkyňova, 1. máje (podélné stání + záliv), U Nisy od p.p.č. 3992/2 po p.p.č. 3997/2, Frýdlantská, Stará Sokolská, Fialková, Mlýnská, Komenského, Tyršova, Tržní náměstí

tarifní pásmo   za 30 minut                   10 Kč

       C              za 1 hodinu                     20 Kč

   (žlutá)           každá další hodina       20 Kč

                        minimální cena              10 Kč

                       platba pomocí SMS

                        za 2 hodiny                    45 Kč

                       

komunikace:   ulice 1. Máje (přilehlá asfaltová plocha), U Nisy od p.p.č. 3997/2 až po slepou část včetně, Kladenská, Mrštíkova, Nitranská, Vaňurova, Na Rybníčku (parkoviště u prodejny Billa na p.p.č. 4173/4), Matoušova vč. p.p.č. 4128, , Františkovská, Široká, Žitavská, Humpolecká, Husova (od ul. Arbesova po ul. Klášterní), Orlí, Klostermanova, Klostermannova (úsek Husova – Klášterní, připojit k PA Husova), Pastýřská, Vítězná, Lucemburská

tarifní pásmo   za 1 hodinu                   10 Kč

     D                 minimální cena              10 Kč

(zelená)           maximální cena            30 Kč do konce dne

                        platba pomocí SMS

                        maximální cena          35 Kč do konce dne

 

 

komunikace:    ulice Lesní, Alšova (v období 1. 11. – 31. 1. není stání na vyhrazených místech zpoplatněno)

tarifní pásmo    za 1 hodinu                   30 Kč

     E                  za 4 hodiny                   50 Kč

(hnědá)            každá další hodina        30 Kč

                         minimální cena              30 Kč

                         platba pomocí SMS

                          za 1 hodinu                   35 Kč

PROVOZNÍ DOBA PARKOVACÍCH AUTOMATŮ (HNĚDÁ ZÓNA)

komunikace: Lesní, Alšova - denně 8,00 – 18,00 hod. (včetně neděle + státních svátků)

 

komunikace: ulice Fibichova, Riegrova (v období    1. 11. – 31. 1. není stání na vyhrazených místech zpoplatněno)

tarifní pásmo za 1 hodinu                     30 Kč 

       E                 za 6 hodin                     50 Kč 

(hnědá)            každá další hodina        30 Kč

                         minimální cena              30 Kč

                        za 4 hodiny                   300 Kč 

                        každá další hodina        70 Kč

                        minimální cena            300 Kč

 

komunikace:    ulice U Krematoria

tarifní pásmo   prvních 90 minut         zdarma

       F                za hodinu                       15 Kč

                         každá další hodina        15 Kč

    (černá)         maximální cena            50 Kč do konce dne

 

V celé zóně regulovaného stání je platný lístek přenosný v daném tarifním pásmu.          

 

2. PARKOVACÍ KARTY

Osoba s trvalým pobytem v lokalitě (rezident)

za 1. vozidlo........................ 600,- Kč za ¼ rok

za 1. vozidlo.......................... 2 000,- Kč za rok

za 2. vozidlo.......................... 6 000,- Kč za rok

za 3. a další.......................... 12 000,- Kč za rok

 

Majitel nemovitosti v lokalitě (fyzická osoba)

za 1. vozidlo.......................... 4 000,- Kč za rok

za 2. vozidlo.......................... 6 000,- Kč za rok

za 3. a další............................ 8 000,- Kč za rok

 

Osoba se sídlem nebo provozovnou v lokalitě (rezident)

za vozidlo............................ 12 000,- Kč za rok

 

Smíšený režim

osoba s trvalým nebo faktickým pobytem v lokalitě (rezident)

za vozidlo……………………2 000,-Kč na rok

Vlastník nemovitosti v lokalitě (fyzická osoba)

za vozidlo............................... 4 000,-Kč na rok

Osoba se sídlem nebo provozovnou v lokalitě (abonent)

za vozidlo............................. 12 000,-Kč za rok

 

Modrá zóna mimo centrum

za vozidlo………………………..500,-Kč na rok

 

Servisní karty

Právnické a fyzické podnikající osoby zajišťující opravy a údržbu bytového a nebytového

fondu včetně infrastruktury města……………………….……………………12 000,-Kč na rok

Organizace, zajišťující na území města sociální služby………………………bezplatně

Služební vozidla ve vlastnictví města…………………………………………bezplatně

 

Ekologicky šetrná vozidla

Osoba s vozidlem s registrační značkou elektrického vozidla

za vozidlo………………………………………………………………………bezplatně

 

 

3. PROVOZNÍ DOBA

 

Provozní doba parkovacích automatů: pondělí až pátek 8,00 – 18,00 hod.

                                                                  sobota 8,00 – 13,00 hod.

komunikace: Fibichova, Purkyňova, Lesní, Alšova, Riegrova denně 8,00 – 18,00 hod.

komunikace: U Krematoria pondělí až pátek 9,00 – 14,30 hod.

 

4. PROVOZOVATELÉ

Provozovatelem parkovišť na komunikacích Fibichova a Riegrova je statutární město Liberec. Parkovací karty vydávají, funkčnost parkovacích automatů zajišťují a správu výše uvedených parkovišť vykonává Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace. Provozovatel parkovišť na ostatních vymezených komunikacích je statutární město Liberec. Parkovací karty vydávají, funkčnost parkovacích automatů zajišťují a správu parkovišť vykonávají statutární město Liberce a městská policie Liberec.

Cena za stání silničních motorových vozidel byla schválena radou města Liberce dne 15. 9. 2020, s účinností od 1. 11. 2020. Ke dni účinnosti se ruší a nahrazuje předchozí cena za stání silničních motorových vozidel.

 

 

Parkování elektromobilů na placeném stání

Ekologicky šetrná vozidla (elektromobily) mohou bezplatně parkovat na zónách placeného stání v režimu návštěvnickém (parkovací automaty).

 

Parkování elektromobilů na rezidentsko-abonentních parkovacích stáních (modré zóny)

Vydání parkovací karty i na rezidentsko-abonentních parkovacích stáních (modré zóny) a to pouze v časech 08-16 hodin. Ekologicky šetrná vozidla - elektromobily mají povinnost mít pořízenou speciální registrační značku EL. O tu lze od 1. dubna2019 zažádat na jakémkoliv pracovišti registru vozidel. Vydání značky je zdarma, lhůta je 15 dní od podání žádosti. Pro elektromobily a vozy s vodíkovým pohonem je tato registrační značka samozřejmostí, hybridy musí mít tabulkovou hodnotu emisí CO2 nanejvýš 50 gramů na kilometr.

 

 

Mapa parkovacích míst v centru města

Podrobnější mapu naleznete ZDE

 

 

Nastavení cookies