19.02.2014
Jan Král

Do zásadní proměny Sokolovského náměstí se letos město pouštět nebude

Vedení města se rozhodlo, že Sokolovské náměstí v nejbližší době žádnou radikální proměnou neprojde.

Tři varianty úprav jižní části Sokolovského náměstí posuzovali liberečtí radní. První počítala s radikální proměnou plochy podle vypracované studie architekta Borise Šonského, druhá předpokládala jenom vrácení této části náměstí do původního stavu po dokončení výměny inženýrských sítí, a ta třetí přihlížela k podnětům místních obyvatel - ponechat náměstí současnou podobu, a tu mírně revitalizovat (třeba úpravou stávající zeleně). Radní se rozhodli pro třetí variantu.

V jižní části Sokolovského náměstí, konkrétně v prostoru vymezeném komunikacemi Mistrovský vrch, Železná a Růžová, dojde k opravě povrchů komunikací, včetně podloží. Rovněž zde bude obnovena veřejná zeleň. Kontejnery na separovaný odpad budou zapuštěny pod zem do podzemních kontejnerových stání. Ulice Růžová bude nově předlážděna a proběhnou zde také opravy dešťové kanalizace. Město současně počítá se zajištěním archeologického dohledu a výzkumu v dané lokalitě.

„Rozhodli jsme se tak na základě připomínek lidí, které zazněly na veřejném projednávání záměru revitalizace náměstí, i na schůzkách s místními podnikateli a obyvateli této lokality. Vycházíme vstříc přání mnoha občanů, abychom s celkovou přeměnou podoby náměstí ještě počkali,“ vysvětlila primátorka Martina Rosenbergová. „V minulosti nebylo zvykem projednávat podobné záměry s veřejností, a možná právě proto jsou lidé k plánům města nedůvěřiví. Současné vedení Liberce ale lidem naslouchá, což dokazují i uskutečněné veřejné debaty. Občané se tak právě třeba na příkladu záměru revitalizace Sokolovského náměstí sami přesvědčí, že jejich hlas je pro nás důležitý,“ doplnila.

Podle primátorky zazněla na veřejném projednávání v knihovně řada zajímavých podnětů. Město se například bude zabývat nápadem, že morový sloup nemusí být vrácen na své původní místo na náměstí, ale mohl by stát v Kostelní ulici, zklidněné po již ukončené rekonstrukci. Někteří z občanů v knihovně také požadovali, aby město vypsalo výběrové řízení na architektonické zpracování plochy náměstí jako celku. „Výběrové řízení v tuto chvíli vypisovat nebudeme. Nevíme, kdy se vlastníci inženýrských sítí pustí do druhé poloviny náměstí. Necháme toto rozhodnutí na příští vedení města,“ upřesnila primátorka.

Město chtělo využít plánované výměny plynovodu, kanalizace a dalších zhruba sto let starých rozvodů. Proto nechalo na podzim loňského roku vypracovat studii revitalizace celé této části veřejného prostoru. Jejím účelem bylo zde vytvořit odpočinkovou plochu pro návštěvníky, a současně nabídnout podnikatelům možnost umístit na nové vzniklou podobu jižní části náměstí například předzahrádky s občerstvením. Studie byla konzultována a schválena pracovníky památkové péče, Radou architektů a dalšími odbornými institucemi. Posléze byl návrh předložen k připomínkování veřejnosti.

Možné budoucí variantní podoby jižní části Sokolovského náměstí byly jako podklad pro diskusi zveřejněny na internetových stránkách města v závěru loňského roku. Na anketu k variantám podoby náměstí byli lidé upozorňováni i ve vozidlech městské hromadné dopravy a veřejnost měla možnost se k nim vyjádřit. „Do ankety se zapojilo více než 660 občanů. Své připomínky k připravované proměně náměstí napsalo 170 lidí. Většinou si občané na náměstí přáli více zeleně, laviček a dalšího mobiliáře. Čtyři z nich navrhli neprovádět žádné opravy a ponechat náměstí tak, jak je,“ poznamenala primátorka.

Oproti původní studii bude v lokalitě zachován dopravní režim a podélné stání vozidel. Režim parkování se podle požadavků podnikatelů změní na placené státní (oproti stávajícímu kartovému systému). Zachována bude také šířka chodníku podél budov. Toto řešení rovněž pomůže vlastníkům přilehlých nemovitostí si nově umístit nebo opravit své přípojky inženýrských sítí.

Stavební práce pravděpodobně začnou tento rok v květnu. V říjnu letošního roku by měla být revitalizace jižní části Sokolovského náměstí kompletně hotová.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.