03.02.2014
Jan Král

Hlavní požadavek občanů na besedě k Sokolovskému náměstí: Více zeleně

Zhruba čtyřicet Liberečanů přilákalo veřejné projednávání několika variant budoucí podoby Sokolovského náměstí a možné podoby památníku na Nerudově náměstí. /FOTOGALERIE/

Hlavně se občané přimlouvali za to, aby v budoucnu bylo na Sokolovském náměstí co nejvíce zeleně.

Své připomínky k navrženým variantám tváře části Sokolovského náměstí (pokračování ulice Kostelní), která vznikne po výměně inženýrských sítí, mohli lidé posílat městu skrze jeho internetové stránky. Na webu statutárního města Liberce také mohli Liberečané hlasovat o tom, která z možných podob náměstí se jim nejvíce zamlouvá.

„Jsem velice potěšena tím, kolik lidí se do ankety zapojilo. Číslo 663 jsem opravdu nečekala,“ řekla primátorka města Martina Rosenbergová. „V anketě jasně zvítězila studie, nazvaná schody se záhony. Opět se tedy potvrdilo, že zeleň považují Liberečané za jednu z hlavních priorit,“ dodala.

Během téměř tříhodinové besedy se vedle návrhů města návštěvníci seznámili také s variantami podoby Sokolovského náměstí od tří studentů Fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec. Jejich progresívní projekty měnily současnou tvář plochy poměrně zásadně, a přitom každý jinak (jeden ze studentů by dokonce zvedl samotnou plochu náměstí). To, na čem se studenti Jiří Lukáš, Andrea Pujmanová a Zdeněk Urbánek shodli, bylo pojetí náměstí, včetně Kostelní ulice, jako jednoho celku. Dále by všichni tři vrátili na náměstí morový sloup.

Další studenti, Veronika Moutelíková a Libor Šenekel, navrhli jako prvek interiéru náměstí obří uzavřenou kostku se stěnami, vyplněnými textiliemi, která by mohla posloužit třeba jako sídlo příležitostné pouliční galerie nebo malá tržnice. Svou představu, jak by mohlo Sokolovské náměstí v budoucnu vypadat, představil také mladý architekt Tomáš Pfeifer. Ten se rekonstrukcí plochy zabýval ve své diplomové práci, a největší část náměstí, která dnes slouží jako velké parkoviště, pojal k čistě rekreačním účelům. V jeho pojetí by se parkoviště proměnilo například v hřiště nebo kluziště.

„Přes web města nám občané poslali zhruba 170 připomínek. Vedle zeleně směřovaly k městskému mobiliáři, například lavičkám, a také k osvětlení nebo bezbariérovosti. Mezi připomínkami se objevily i vlastní koncepce Liberečanů, jak celý prostor řešit,“ prozradila primátorka Martina Rosenbergová. „Všechny podněty jsme prostudovali a důkladně probrali také s odborníky,“ doplnila.

Na dotazy občanů během besedy odpovídali také památkář Petr Freiwillig, architekt Boris Šonský, zahradní architekt Ivan Marek i archeolog Severočeského muzea v Liberci Petr Brestovanský, který povyprávěl o nejcennějších archeologických nálezech na Nerudově náměstí a v Kostelní ulici, kdy byly nalezeny pozůstatky vojáků ze Sedmileté války (1756 – 1763). O svém názoru na varianty budoucí podoby náměstí, včetně umístění laviček a dalšího mobiliáře, promluvil za sdružení Zbytek Rudolf Hůlka.

„To, co by se nám líbilo nejvíc, by byla velká tržnice. Nemyslíme si, že by tržnice za obchodním centrem Forum byla dostatečně důstojná pro stotisícové město,“ poznamenal Rudolf Hůlka.

Za památkáře vysvětlil Petr Freiwillig z NPÚ Liberec, že příprava rekonstrukce náměstí byla omezována mnoha limity, například i tím, že je zde do budoucna potřeba zachovat poměrně frekventovanou dopravní tepnu. Na volání lidí po tom, aby zde bylo víc zeleně, uvedl, že v minulých stoletích žádná zeleň na Sokolovském náměstí nebyla, a že zájmem historiků je pochopitelně vrátit náměstí jeho historickou podobu.

K rekonstrukci této části náměstí by mělo dojít ještě letos.

Text: Zuzana Minstrová, foto: Jan Král

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.