11.12.2015

IPRM: život v Liberci vylepšilo 25 projektů za 360 milionů korun

Závěrečná konference k IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci proběhla v úterý 8. prosince 2015 v Severočeském muzeu v Liberci.

Konference věnovaná Atraktivnímu a kvalitnímu životu v Liberci zakončila sérii tematických konferencí Integrovaného plánu rozvoje města Liberce (IPRM) z operačního období 2007 – 2013. Město Liberec zastřešuje v tomto období 3 IPRM - zóna „Lidové sady“, Regenerace sídliště Rochlice a Atraktivní a kvalitní život v Liberci, kde si město Liberec dalo za cíl zatraktivnit a zkvalitnit život v Liberci. Zda se to povedlo, či nikoliv bylo předmětem této konference.

Účastníkům byly představeny poslední projekty, které byly díky  IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci zrealizovány. Jednalo se například o projekt „Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci“, „Komunitní centrum Ruprechtice“, „Sokolovna Vesec“ a „Volnočasové plochy Liberec I“ (rekonstrukce a výstavba sportovních areálů u základních škol). Netradiční formou 3D videa byl představen i právě dokončovaný projekt lůžkového hospice, který vznikl přestavbou bývalého sirotčince v Liberci.

IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Z maximální výše dotace 540 mil. Kč bude čerpáno něco přes 360 mil. Kč na 25 projektů. Nejvíce financí cca 43% vyčerpaly zástupci neziskového sektoru, cca 32% vyčerpal Liberecký kraj a zbylých 25% vyčerpalo prostřednictvím realizovaných projektů statutární město Liberec. Fyzická realizace dílčích projektů zapojených do IPRM končí 31. prosince 2015.

Díky projektům z  IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci byly renovovány a rekonstruovány prostory a tělocvičny 5 škol, zvelebily se 3 parky, modernizovalo se 9 lokalit určených ke sportovnímu vyžití, opravilo se 6 památek a vybudovalo se 1 zařízení pro sociální a zdravotnické účely (lůžkový hospic).

Nejdražším projektem se stal Lůžkový hospic v Libereckém kraji, který přijde na cca 102 403 786 Kč. Naopak nejlevnějším projektem bylo Multifunkční hřiště – Lesní s celkovými způsobilými výdaji cca 5 910 106 Kč. Zrekonstruováno bylo 5 památkových objektů a zregenerovalo se a zrevitalizovalo území o velikosti cca 16 ha.

 

                                    

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a bude spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

 

Nastavení cookies