01.02.2013

Vyhlášení výzvy - IPRM Liberec-Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Statutární město Liberec vyhlašuje výzvu k předkládádní žádostí o zařazení projektových záměrů do Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život

 

Statutární město Liberec vyhlašuje výzvu k předkládádní žádostí o zařazení projektových záměrů do Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci.

Statutární město Liberec vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o zařazení projektových záměrů do Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Zaměření předloženého projektového záměru musí být v souladu s podmínkami a pravidly operačního programu, v rámci kterého je plánována jeho realizace. Mimo to musí odpovídat zaměření IPRM prostřednictvím některé z následujících aktivit:
Opatření 1.1 Regenerace a revitalizace objektů a lokalit
· Aktivita 1.1.1 Regenerace a revitalizace památek a rozšíření možností jejich využití
· Aktivita 1.1.2 Regenerace a revitalizace objektů a lokalit typu brownfield pro využití ve veřejných službách
· Aktivita 1.1.3 Regenerace a revitalizace objektů a lokalit typu brownfield pro podnikání
Opatření 2.1 Rozvoj infrastruktury pro sport, kulturu a volný čas
· Aktivita 2.1.1 Investice do sportovních zařízení a objektů
· Aktivita 2.1.2 Investice do rozvoje kulturního a společenského života ve městě
· Aktivita 2.1.3 Investice do infrastruktury pro další volnočasové aktivity
· Aktivita 2.1.4 Investice do specifických oblastní trávení volného času
Opatření 3.1 Administrativní zajištění IPRM
· Aktivita 3.1.1 Tvorba a realizace IPRM
Potřebné formuláře a dokumenty k předložení žádosti o zařazení projektového záměru, včetně pokynů k jejich vyplnění a rozšiřujících informací, jsou k dispozici na internetových stránkách Statutárního města Liberec www.liberec.cz (Praktické informace →IPRM →IPRM ROP Atraktivní a kvalitní život v Liberci) společně s ostatními dokumenty k výzvě nebo na vyžádání přímo u manažera IPRM – Ing. Michal Vereščák, tel.: 485 243 191, e-mail: verescak.michal@magistrat.liberec.cz.

Dokumenty týkající se výzvy můžete také stáhnout zde.

SEMINÁŘ K VÝZVĚ K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ
Statutární město Liberec pořádá k výše uvedené výzvě seminář pro všechny zájemce o předložení projektových záměrů do IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Seminář proběhne dne   7. 2. 2013 od 15:00 v zasedací místnosti č. 11 historické budovy radnice. Cílem semináře je seznámení účastníků se zaměřením IPRM, s texty výzvy a jak správně vyplnit formulář pro předložení projektových záměrů.

 

 

 

 

Nastavení cookies