15.06.2012
neschvalovalo se

Pracovní skupina

1. spolupracuje na přípravě základní vize, globálního cíle a specifických cílů IPRM,
2. projednává jednotlivé části a kapitoly dokumentu IPRM vytvářené v souladu s harmonogramem jeho tvorby,
3. spolupracuje na tvorbě návrhů opatření a změn pro efektivnější přípravu a realizaci IPRM,
4. projednává hodnocení jednotlivých projektových námětů pro zařazení do seznamu dílčích projektů,
5. projednává průběh monitorování a postup realizace IPRM.
Při své činnosti Pracovní skupina postupuje v souladu se závaznými metodickými dokumenty v platném znění.

Složení Pracovní skupiny IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Jméno

Partnerská organizace

člen / náhradník

Mgr. Květoslava Morávková

Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje

člen

náhradník

Mgr. Michael Otta

Liberecký kraj

člen

náhradník

PaedDr. Jindřich Martinec

Technická univerzita v Liberci

člen

prof. Ing. Ondřej Novák, CSc

náhradník

Jana Pospíšilová, Dis

Okresní hospodářská komora

člen

náhradník

PhDr. Jaromír Baxa

Osadní výbor Vesec
Osadní výbor Kateřinky

člen

Ondřej Steger

náhradník

Jan Tandler

Venkovský prostor o.p.s.

člen

náhradník

RNDr. Jan Mach

Statutární město Liberec

člen

Bc. Petr Freiwillig

náhradník

Mgr. Pavel Kalous

Statutární město Liberec – Odbor školství kultury a sportu

člen

Renata Sobotková

náhradník

Ing. arch. Ivana Vitoušová

Statutární město Liberec – Odbor strategie a územní koncepce

člen

Ing. arch. Petr Kincl

náhradník

Ing. Monika Šilarová

Statutární město Liberec – Odbor komunálních služeb

člen

Ing. Lucie Sládková

náhradník

Ing. Ladislav Fuchs

Statutární město Liberec – Odbor technické správy veřejného majetku

člen

David Novotný

náhradník

Nastavení cookies