Předvýzva nositele IPRÚ k předkládání projektových záměrů v oblasti Sociální soudržnost

Statutární město Liberec jako nositel IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou vyhlašuje soutěžní předvýzvu na zařazení projektových záměrů do IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou pro oblast Sociální soudržnost.

Podání žádosti

Datum zahájení příjmu projektových záměrů k zařazení do IPRÚ: 24.7.2015
Datum ukončení příjmu projektových záměrů k zařazení do IPRÚ: 13.8.2015

Kontaktní osoby:

Ing. Dana Štefanová, tel. 485 243 502,
Mgr. Věra Maškarincová tel. 485 243 503 
Ing. Michaela Putíková tel. 485 243 580

Kontaktní e-mail: ipru@magistrat.liberec.cz
Webové stránky: www.liberec.cz/ipru

Předvýzva je vyhlášená na kratší dobu z důvodů nezbytnosti dokončení dokumentu IPRÚ.

Nastavení cookies