Seznam členů

Organizace, web Kontakt

manažerka pracovní skupiny:

Kateřina Jírová

katerina.jirova@centrumlira.cz

485 109 564, 724 400 832

Centrum Lira, z. ú.

Matoušova 406, 460 07 Liberec  3

www.centrumlira.cz

info@centrumlira.cz

485 109 564

Centrum Protěž, z. ú.

Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1

www.centrumprotez.cz

info@centrumprotez.cz

775 776 161

Občanské sdružení D.R.A.K., z. s.

Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5

www.sdruzenidrak.cz

info@sdruzenidrak.cz

Déčko Liberec z.s.

Švermova 32/35, Liberec 10

www.d-os.net

info@d-os.net

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Čáp Liberec

Na Výšinách 451/9, 460 05 Liberec 5

www.svp-lbc.cz

svp_lbc@centrum.cz

MML, oddělení sociálně právní ochrany dětí

1. máje 108, 460 02 Liberec 3

www.liberec.cz

bastova.svetla@magistrat.liberec.cz

485 244 916

Centrum Kašpar z. s.

Filmový klub Liberec

Kašparova 73, 463 12 Liberec 25

centrum-kaspar.cz

dotaz@centrum-kaspar.cz

Charita Liberec

Uhlířská 424, 460 01 Liberec 1

www.charitaliberec.cz

azylove.domy@charitaliberec.cz

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje,  o .p. s.

Zahradní 415/10, 460 01 Liberec

www.czplk.cz

info@czplk.cz

Maják, o. p. s.

Konopná 776/8,
46014

Liberec 14

www.majakops.cz

prevence@majakops.cz

Maják Plus, z. ú.

Konopná 776/8,
46014

Liberec 14

www.majak-plus.cz

info@majak-plus.cz

Most k naději, z. s.

Felberova 256/11, 460 01 Liberec

www.mostknadeji.eu

vedouci.dpc@mostknadeji.cz

 

Nastavení cookies