21.01.2016
Ondřej Vyskočil

Geologická, montánní a historická mapa Hrádku nad Nisou

Ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci a ČSS ZO 4-01 Liberec bylo v rámci aplikace Marushka připraveno nové téma obsahující rekonstrukční mapu Hrádku nad Nisou.

Téma Historická, montánní a geologická mapa Hrádku nad Nisou je zařazeno v rámci Mapového portálu (GIS). 

Časové období záběru je pro dějiny hornictví kompilátem 19. a 20. století a stav města je zachycen a rekonstruován ke květnu 1945. Hrádek nad Nisou byl po dlouhá léta spojován především s těžbou lignitu - nekvalitního hnědého uhlí. Dnes je těžba minulostí a mezi nejviditelnější památky na hornickou činnost patří Kristína - v 70. letech zatopený lignitový důl. Období těžby na Hrádecku se stalo nedílnou součástí historie. Druhým podobně zásadním aspektem moderních dějin byly obří pracovní a zajatecké tábory Spreewerku a AEG z druhé světové války, které většinou vyrostly mezi lety 1940 a 1945 na místech starých hnědouhelných dolů. Vzájemná interakce hlavních témat spolu s geologií umožnila publikovat tři různé obory výzkumu v jedné mapě.

Autor textu a mapového díla:  Ivan Rous, Severočeské muzeum v Liberci.

 

Nastavení cookies