08.10.2014
Jan Král

Do doby, než město získá na revitalizaci aleje dotaci, zabezpečí stromy proti vyvrácení

K revitalizaci aleje na ulici Masarykova už letos nedojde. Městu Liberci se totiž nepodařilo získat na plánovanou obnovu stromořadí z Operačního programu životního prostředí potřebnou dotaci (žádalo o finanční prostředky na 3. etapu regenerace aleje).

Rada města Liberce proto rozhodla, že do doby, než získá město na revitalizaci příspěvek od státu, budou stromy zabezpečeny proti vyvrácení a celá alej stabilizována.

Plánovaná pěstební opatření, která vycházejí z několika odborných posudků, budou realizována do konce listopadu tohoto roku. Stromy v celé aleji město odborně ošetří zdravotními a bezpečnostními řezy. Sedm lip, jež posudky označily za nejrizikovější, budou pokáceny. Předpokládané náklady na stabilizaci aleje činí 204.369,- Kč včetně DPH.

„Současně bude magistrát pokračovat v přípravách na celkovou obnovu lipové aleje. Nic jiného nám nezbývá, neboť město je povinno chránit majetek a zdraví svých obyvatel. Většina lip je podle odborných posudků již v tak špatném stavu, že se nedají zachránit, a navíc by se mohly při silnějším větru skácet a způsobit škody na majetku nebo zdraví lidí,“ zdůraznila primátorka Martina Rosenbergová.

Město podá na SFŽP další žádost o dotaci. Počítá také s příspěvkem od místních firem a živnostníků, jichž se několik už v letošním roce přihlásilo se zájmem zapojit se do obnovy aleje a sponzorovat některé nově vysazené lípy.

Vážné poškození kořenů stromů a dlouhodobou přítomnost šupinovky kostrbaté a dřevomoru konstatoval u aleje na ulici Masarykova již posudek z roku 1992, vypracovaný Českým úřadem ochrany přírody. Dendrolog Miloslav Wach ve svém posudku z roku 2012 upozornil na to, že u 125 stromů z celé aleje hrozí vyvrácení, u 45 stromů rozlomení koruny a u 38 zlom na kmeni nebo bázi. Stromořadí jako značně nestabilní a za zenitem své životnosti označil i posudek Jaroslava Kolaříka z roku 2012. Na zdravotní kondici lip se podepsala rekonstrukce tramvajové trati v 90. letech, kdy došlo k narušení kořenového systému stromů.

Většina lip byla vysázena v 90. letech 19. století, původně byla alej čtyřřadá (vnitřní linii tvořily javory, vnější lípy). Nyní plánovaná obnova počítá s vysazením nižších druhů lip, jež budou současně odolnější. Revitalizace by měla být rozložena do několika let a bude probíhat po etapách. Rozpočet na celou obnovu aleje činí 5,6 milionů korun.

Text: Zuzana Minstrová

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.