06.02.2014
Jan Král

Většina z dotázaných se na besedě vyslovila pro celkovou obnovu aleje Masarykova

Budoucnost stoleté lipové aleje na ulici Masarykova, jedné z dominant Liberce, přivedla několik desítek občanů ve středu 5. února do Experimentálního studia. /FOTOGALERIE/

Než lidé získali na veřejném projednávání záměru obnovy aleje prostor k vlastním otázkám, seznámili se detailně s jednotlivými odbornými posudky zdravotního stavu celého stromořadí.

Návštěvníci besedy otevřeli ale v Experimentálním studiu spoustu dalších témat. Několik z nich využilo přítomnosti náměstka primátorky Jiřího Rutkovského, aby se ho zeptali na rozvoj cyklodopravy nejen na ulici Masarykova, ale také například v blízké ulici Husova. Lidé si postěžovali i na živelné parkování aut studentů v okolí Technické univerzity Liberci a probírali rovněž zvýšení drobné kriminality a vandalismu v Lidových sadech. Jedna žena vznesla na město požadavek, aby byla zklidněna automobilová doprava v ulici Masarykova, třeba snížením rychlosti.

Překvapivě menší část z přítomných návštěvníků se přimlouvala za zachování aleje s tím, aby se nejnebezpečnější stromy, které hrozí samovolným zřícením, pokácely a nahradily novými, mladými a zdravými lípami. Obnovovat alej o 129 stromech po jednotlivých kusech by ovšem znamenalo, že stromořadí bude tvořeno nestejně vysokými lípami různého věku a podle odborníků by tak byl narušen jednotný ráz aleje.

Většina občanů ale připustila, že městu nezbyde nakonec nic jiného než celou alej obnovit, jestliže je značná část stromů napadena houbami a má vážně poškozený kořenový systém. V případě samovolného skácení by mohly stromy napáchat velké škody, někoho i vážně zranit nebo usmrtit. Ostatně ve svém posudku konstatuje dendrolog Miloslav Wach, jeden z odborníků, kteří odpovídali na dotazy občanů, že u 125 stromů z celé aleje hrozí vyvrácení, u 45 stromů rozlomení koruny a u 38 zlom na kmeni nebo bázi.

V improvizované anketě mezi návštěvníky besedy, kdy lidé do mikrofonu říkali ano či ne na variantu vykácení a nové vysázení celé aleje, se 8 lidí vyslovilo pro komplexní obnovu, zatímco tři byli pro zachování současného stavu.

„Mám fotky, kdy mne maminka veze Masarykovou ulicí v kočárku, a to bylo před 57 lety. Když si je prohlížím, vidím, jak krásná tehdy alej byla, jak byla na první pohled zdravá v porovnání se současným vzhledem. Myslím, že bychom měli budoucím generacím zanechat nějaké hodnoty, a ne chátrající stromořadí s nemocnými a nebezpečnými stromy. Proto jsem pro citlivou obnovu celé aleje,“ svěřila se Alena Dvořáčková z občanského sdružení Staré město.

Podobně mluvil k lidem i její syn Petr. „Doma na zahradě si taky všechny stromy neudržujete do nekonečna, taky je musíte časem vyměnit za nové,“ zdůraznil s tím, že vykácení lip a vysázení mladých stromků přinese ulici nový rozměr, obnaží krásné prvorepublikové vily podél ulice a dá jim v tomto veřejném prostoru více vyniknout.  Další žena uvedla, že některé letité stromy jsou na ulici Masarykova vyšší než samotné vily, a že jejich větve zakrývají okna a brání dopadu slunečních paprsků.

Upozornila také na nebezpečí, co může nastat za škody, kdyby některá lípa sama spadla na jejich dům. Ta se také vyslovila pro vykácení a novou výsadbu celé aleje. „Věřím, že spolu s veřejností najdeme takové řešení, které bude správné nejen dnes, ale ukáže se jako nejlepší i za 20 let. Neboť na besedě zaznělo, že do obnovy aleje se mělo město pustit už před dvaceti lety a nenechávat alej dále chátrat a tedy problém dál narůstat,“ zdůraznil náměstek primátorky Jiří Rutkovský.

Návrh obnovy aleje, který byl v Experimentálním studiu představen občanům, počítá s rozdělením prací na tři etapy. Předpokládané náklady se budou pohybovat kolem 5,6 milionů korun.

Záměr obnovy stromořadí schválila Rada města Liberce na začátku února loňského roku a uložila příslušnému odboru magistrátu vypracovat projekt obnovy. Od té doby byla veřejnost se záměrem průběžně seznamována. O minulosti, současnosti a budoucnosti aleje informovaly zájemce i dvě výstavy. Město v ulici Masarykova uskutečnilo také anketu mezi místními lidmi. Návrh celkové obnovy aleje dosud nebyl projednáván radou města, a tudíž není ani schválen.

Alej tvoří 129 vzrostlých lip o stáří 100 i více let. O poškození stromů a nutnosti komplexní obnovy aleje se mluvilo už na konci 80. let minulého století. K revitalizaci ale nedošlo, od té doby samovolně spadlo 11 stromů. Naštěstí byly škody jen materiální. Smrtící ránu zasadila už značně poškozeným lipám rekonstrukce tramvajové trati na začátku 90. let, kdy došlo k narušení jejich kořenového systému. V roce 2013 nechalo město Liberec odstranit sedm vytipovaných nejnebezpečnějších stromů.

Text: Zuzana Minstrová, foto: Jan Vrabec

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.