14.05.2013
Jan Král

Výstava o aleji nyní doputovala na místo činu. Do ulice Masarykova

Historické obrázky aleje, doplněné o dokumenty, ukazující současný špatný zdravotní stav stromů, si nyní mohou lidé prohlédnout přímo v ulici Masarykova.

Mezi dvěma lípami u zastávky MHD naproti Severočeskému muzeu je zavěšená část výstavy, kterou pod názvem Masarykova alej – historie a současnost mohli Liberečané vidět už v minulých týdnech na Novém magistrátu.

Pouliční výstavka fotografií a dokumentů bude přímo na lípách, o něž v projektu obnovy aleje jde, umístěna do konce května. Pracovníci magistrátu budou přitom denně kontrolovat, v jakém je výstava stavu, jestli ji neničí vandalové. Současně vyjdou příští týden mezi místní obyvatele, aby se jich v jednoduchém dotazníku zeptali na jejich mínění. Lidé se budou moci vyjádřit, jestli souhlasí s obnovou aleje a jestli vědí, proč ji město chystá.

„Záleží nám na názoru občanů. Chceme vzbudit zájem o stromořadí u co největšího množství lidí, proto jsme se pustili do poměrně rozsáhlé informační kampaně. Její součástí budou i besedy o osudu aleje, na nichž budou moci lidé říci své připomínky k projektu,“ přiblížil náměstek primátorky pro technickou infrastrukturu Lukáš Martin.

Město si nechalo zpracovat další dva odborné posudky, jejichž výsledky budou známy v nejbližších dnech. Jeden z nich zkoumá, jak ovlivňuje stromořadí veřejný prostor Masarykovy ulice, a jaký by mohla na něj mít vliv nová alej, tvořená mladými, tudíž mnohem nižšími stromy. Další posudek analyzuje výskyt živočichů v dané lokalitě, včetně dopadu obnovy aleje na jejich život.

„Při rekonstrukci Mozartovy ulice jsme také nejdřív brečeli, že bude pokácena celá naše alej. Ale teď jsme rádi, že máme opravenou ulici a vysázené nové mladé stromky. Život je změna a máme to teď moc krásné,“ svěřila se jedna z místních obyvatel, Iva Jelínková. „Věřím, že s alejí na Masaryčce to dopadne podobně. Stromů je mi líto. Jestli jsou však ve špatném stavu a mohly by se samy skácet a někomu ublížit, je revitalizace aleje nutná,“ doplnila.

Projekt na obnovu stromořadí je nyní ve fázi zpracovávání. Poněkud jej komplikuje stávající husté vedení podzemních sítí infrastruktury.

Alej je tvořena převážně lípami ve věku zhruba sto let. Z původního počtu 129 stromů jich bylo letos už prvních sedm pokáceno. Šlo o dřeviny, u nichž dendrologové našli nejvíce poničený kořenový systém, a u nichž hrozilo, že se mohou samy kdykoli zřítit. O obnově nejprve části stromořadí poprvé město uvažovalo na sklonku 70. let minulého století.

Pozdější odborný posudek z roku 1989 doporučoval vykácení celé aleje a vysázení nových stromů. K tomu však nedošlo. Naopak – na začátku 90. let byly lípy během modernizace tramvajové trati ještě více zdecimovány. Posudek Miloslava Wacha z roku 2012 konstatoval, že u 125 stromů z celé aleje hrozí vyvrácení, u 45 stromů rozlomení koruny a u 38 zlom na kmeni nebo bázi. Stromořadí jako značně nestabilní a za zenitem své životnosti označil i další posudek Jaroslava Kolaříka z téhož roku.

Text: Zuzana Minstrová, foto: Jan Král

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.