20.03.2013
Jan Král

Město pokácí další lípu na ulici Masarykova, u které hrozí samovolné zřícení

Další pro jeho okolí nebezpečný strom z aleje na ulici Masarykova nechá ještě letos magistrát pokácet. Půjde o lípu srdčitou, která stojí u novinového stánku naproti restauraci U Jezírka.

Jak ukázalo aktuální vyhodnocení jejího zdravotního stavu, lípa je výrazně vychýlena z osy svého růstu směrem k novinovému stánku. Zpracovatel posudku Miloslav Wach uvedl, že se jedná o jedince s významným narušením stability z hlediska provozní bezpečnosti, a to kvůli souběhu několika rizikových faktorů jako je např. vychýlení kmene bez reakce v terminální části koruny, asymetrický průřez kmene bez znatelné reakce v oblasti báze a absence kořenových náběhů.

Protože v minulosti došlo k samovolnému vývratu dvou vedle stojících lip, zpracovatel posudku v doporučení pokácení lípy upozorňuje současně na nebezpečí z prodlení. Do rizikových faktorů zařadil totiž „extrémní ohrožení osob a majetku (tramvajová zastávka a novinový stánek v místě případného dopadu)“. Kácení stromu projednala na konci února i Komise pro životní prostředí, která je posléze radě města jednohlasně doporučila. Ta pokácení stromu schválila.

Pokácení první šesti kusů dřevin v havarijním stavu v lipové aleji na ulici Masarykova proběhlo ve dvou etapách v 10. týdnu letošního roku. Kácení a následné vyvrácení spodní části kmenů prokázalo přítomnost dřevokazných hub, zejména dřevomoru kořenového, který napadá kořenový systém a bázi listnatých dřevin. Vizuálním projevem napadení dřeva dřevomorem jsou černé linie a dřevo je jakoby „spálené“. Vyvrácení čtyř kmenů též potvrdilo absenci kořenového systému.

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.