27.02.2013
Jan Král

Obnova aleje začne kácením tří nejnebezpečnějších stromů

S revitalizací lipové aleje na ulici Masarykova začne město Liberec v pondělí 4. března 2013. Nechá pokácet první tři lípy.

Zdravotní stav těchto stromů je natolik podlomený, že by se mohly samovolně zřítit a napáchat škodu na majetku nebo zdraví kolemjdoucích lidí.

K historii aleje: Z důvodu ochrany byla tato liberecká dominanta odborem životního prostředí Magistrátu města Liberec v minulosti vyhlášena jako významný krajinný prvek. Pamětníci jistě vědí, že v uplynulých desetiletích už několikrát město zvažovalo otázku celkové obnovy aleje, a tento problém znovu vyvstal v době relativně nedávné.

V letech 2005 – 2007 došlo ke statickému selhání a pádu tří vzrostlých lip. Společným jmenovatelem těchto havárií byla totální absence staticky významnějšího kořenového systému.
K prvnímu pádu lípy v aleji bez „zjevných“ příčin došlo již v roce 1987 v lokalitě pod průmyslovou školou. Důvod: chybějící kořenový systém.
Na přelomu roku 2004 a 2005 došlo k pádu dřevin v části u městských lázní. Tehdy lípa spadla do zahrady a vznikla pouze škoda na majetku. Důvod: opět absence kořenového systému.

V září roku 2007 spadla plně olistěná lípa bez známek vnějšího poškození či výrazného úbytku vitality za úplného bezvětří u tramvajové zastávky a stánku s novinami U jezírka. Důvod: úplný rozklad kořenového systému jako důsledek působení dřevokazných hub. (viz přiložené foto)
Nutno dodat, že při pádu těchto stromů došlo jen k poškození či zničení majetku, a nikoliv k újmě na zdraví či ohrožení života lidí. K dalším statickým selháním nedošlo mimo jiné také proto, že řada evidentně poškozených a nebezpečných stromů byla průběžně vykácena.

Tato statická selhání, žel, pouze dokumentovala fakt, že zdravotní stav a zejména provozní bezpečnost aleje jsou v tak exponované a frekventované lokalitě, velmi opatrně řečeno, nedostačující. Tento stav reflektují odborné posudky, zpracované v roce 2012, ale předpokládaly jej i posudky a analýzy zdravotního stavu a perspektivy aleje provedené v předchozích letech a desetiletích.

V současné době je rozpracovaný projekt na obnovu aleje Masarykova, který odbor správy veřejného majetku Statutárního města Liberce zadal firmě Jena – zahradní architektura. Projekční firma vypracuje několik možných variant obnovy aleje, které budou po předložení a schválení vedením města prezentovány a diskutovány s veřejností.

„Je škoda, že k obnovení lipové aleje nedošlo už v roce 1992, kdy se o revitalizaci stromořadí poprvé uvažovalo. Nevznikla by od té doby samovolným zřícením stromů škoda za několik set tisíc korun. Nyní je už nejvyšší čas. Musíme chránit zdraví a majetek našich obyvatel,“ zdůraznil náměstek primátorky pro technickou infrastrukturu Lukáš Martin. „Vedení města postupuje v této věci čistě pragmaticky, nic jiného nám nezbývá. Bojím se domyslet ty následky, kdyby spadl některý ze vzrostlých stromů třeba na maminku s kočárkem,“ doplnil.

Důvody špatné zdravotní kondice stromů: Je to zejména rozsáhlé mechanické poškození kořenového systému všech stromů, k němuž došlo během rekonstrukce tramvajové linky na ulici Masarykova na počátku 90. let. Dále fytopatologická analýza prokázala přítomnost agresivních houbových patogenů (dřevomor, šupinovka, sírovec), na zdravotním stavu stromů se podepsal i vliv dlouhodobého zasolení, vliv zasypání bází kmenů zeminou atd.

„Až bude hotový projekt obnovení aleje, bude se k němu moci vyjadřovat také veřejnost. Chceme ji na besedách seznámit také s průběhem a výsledky hodnocení zdravotního stavu aleje,“ upozornil náměstek Lukáš Martin. Jak doplnil, kvůli bezpečnostním rizikům nepřichází v úvahu ani případná varianta konzervace současného stavu se zachováním stávajících stromů.

Text: Zuzana Minstrová, foto: MML

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.