5. změna územního plánu

Textová část (pdf)

Komplexní návrh, výkres Veřejně prospěšné stavby 1 : 5 000 (pdf)

Koordinační výkres 1 : 5 000 (pdf)

výkres Technické vybavení, energetika a spoje 1 : 5 000 (pdf)

Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou dne 25. 9. 2013 usnesením č. 38/13 vydalo změnu č. 5 územního plánu Hodkovice nad Mohelkou, která 6. 11. 2013 nabyla účinnosti.

Nastavení cookies