Územní studie Sadová – Česká Ves v Podještědí

I. textová část (pdf)

hydrogeologické posouzení

II. grafická část

1) situace širších vztahů 1 : 2000 (pdf)

2) Komplexní urbanistický návrh 1: 1000 (pdf)

3) výkres regulací 1 : 1000 (pdf)

4) výkres dopravy a koordinace inženýrských sítí 1 : 1000 (pdf)

5) výkres veřejně prospěšných staveb a etapizace 1 : 100 (pdf)

 

Využití územní studie bylo schváleno dne 6. 11. 2013.

Nastavení cookies