29.06.2010
Radim Stanka

40. změna územního plánu města Liberec