Volby do zastupitelstev obcí 2014 - informace pro volební strany

Magistrát města Liberec je registračním úřadem pro volby do Zastupitelstva města Liberec, obce Dlouhý Most, obce Jeřmanice, obce Stráž nad Nisou, obce Šimonovice.

Příjem, projednání a registraci kandidátních listin zajišťuje Mgr. Jitka Štíchová, tel. 485 243 711, kancelář č. 210, 2. patro - budova Nového magistrátu. Zastupuje Ing. Zita Vlková, tel. 485 244 948, kancelář č. 209, 2. patro - budova Nového magistrátu. Kandidátní listiny mohou volební strany podat nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tj. do 5. 8. 2014 do 16.00 hodin.

Primátorka statutárního města Liberec dle ustanovení § 15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů poskytuje každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídlech volebních okrsků zveřejněním na úřední desce nejpozději 45 dnů přede dnem voleb, tj. 26. 8. 2014.

Dne 28. 8. 2014 byla vylosována čísla pro označení pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro město Liberec a obce Dlouhý Most, Jeřmanice, Šimonovice a Stráž nad Nisou. Pořadí volebních stan naleznete v registru kandidátů. Údaje o kandidátech jsou uvedeny v podobě, v jaké budou uvedeny na hlasovacích lístcích.

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat své zástupce nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. nejdéle do 10. 9. 2014 do 16.00 hodin, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Delegovaný člen je povinnen se zúčastnit 1. zasedání okrskové volební komise (složení slibu), případně odborného školení ČSÚ, první a druhý den voleb.

 

Seznam PODANÝCH kandidátních listin

Rozhodnutí o registraci

REGISTR kandidátů

VZORY pro volební strany