Volby do zastupitelstev obcí 2014 - informace pro volební komise

Činnost okrskových volebních komisí byla ukončena dnem nabytí právní moci rozhodnutí příslušného soudu, tj. 13. 11. 2014. Do 30 dnů po ukončení činnosti komise bude v souladu s ustanovením § 1 odst. 3 vyhlášky č. 59/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyplacena odměna členům komisí, tj. 12. 12. 2014 bankovním převodem na uvedený účet nebo v pokladně Nového magistrátu, přízemí – přepážka č. 5 a 6.

Více informací Vám podá Ing. Zita Vlková, 2. patro, kancelář č. 209 (tel.: 485 244 948).