19.04.2015
Jan Král

Liberečané ve městě likvidovali drobný nepořádek i černé skládky

Kolem pěti stovek lidí, kterým není lhostejný vzhled a čistota okolí, se v sobotu 18. dubna v Liberci zapojilo do dobrovolnické úklidové akce s názvem Ukliďme Česko. Jejím cílem je zbavit česká města a přírodu volně odhozeného nepořádku a černých skládek a zároveň na tuto problematiku upozornit.

Město Liberec letos kampaň podpořilo a pomohlo s její organizací. K úklidu veřejného prostranství se připojili také členové vedení města a několik zaměstnanců magistrátu.

Dobrovolníky mohli Liberečané potkat hned na několika místech ve městě. Náměstek primátora Tomáš Kysela spolu s náměstkyní Karolínou Hrbkovou a několika úředníky nasadili pracovní rukavice v centru Liberce. Zaměřili se na park u někdejšího sídla Oblastní galerie a v okolí libereckého zámku. Na místo se vypravil také strážník městské policie, vybavený bezpečnostním boxem na použité injekční stříkačky. Těch se tu našlo hned několik. Více ale pytle zaplnily plastové a skleněné láhve a různé obaly.

„Přestože se město Liberec snaží své pozemky průběžně udržovat v čistotě, mohou lidé při procházce městem narazit na rozfoukané odpadky nebo dokonce na černé skládky, zejména v okrajových částech Liberce. Obzvlášť každé jarní tání odkryje množství odpadků, které byly přes zimu ukryty pod sněhem. Proto jsme se rozhodli k této celorepublikové akci připojit a k úklidu jsme zvolili park u bývalé galerie, kde se už v květnu uskuteční akce pro veřejnost. Za necelé dvě hodiny se nám podařilo nasbíranými odpadky naplnit deset velkých pytlů,“ řekla náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková.

„Stačí, když se v každé čtvrti dá dohromady skupinka deseti lidí, a jak jsme si sami zkusili, uklidit se dá za krátkou chvíli mnoho a výsledek je skutečně znát,“ doplnil náměstek pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela. Jak dále uvedl, k úklidu by se měla vést hlavně mladá generace. „Sami jsme byli vychováváni k tomu, abychom v přírodě po sobě nic nezanechávali,“ poznamenal.

Do boje proti černým skládkám a pohozeným odpadkům se vydaly vedle skupinek jednotlivců i školy, neziskové organizace a zájmové spolky úzce spjaté s přírodou a životním prostředím. Do ulic vyrazili také pracovníci obecně prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec a Technických služeb města Liberec, kteří se jinak o čistotu města starají každý den.

„Naši pracovníci se sešli už v sobotu už v 7 hodin ráno a vydali se do lesoparku Pekárkova, který je důležitou spojnicí pro pěší k liberecké přehradě. Vzhledem k vlastnictví okolních pozemků tuto lokalitu město běžně neudržuje. Zlikvidovali několik černých skládek a uklidili spoustu odpadků podél místní vodoteče,“ informovala mluvčí technických služeb Markéta Šádková.

K tomu, aby se město Liberec stalo příjemnějším místem k životu, přispělo také 250 žáků ze Základní školy Kaplického v Liberci - Doubí. Ke kampani se připojili už v pátek. Odvoz a likvidaci nasbíraného odpadu zajistila radnice ve spolupráci se svozovou společností A.S.A. Liberec.

Cílem kampaně pro letošní rok bylo nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a uklidit ještě více černých skládek, ale i rozšířit povědomí o této akci mezi širokou veřejnost a vyvolat celospolečenskou diskusi k problematice černých skládek a nepořádku kolem nás. Pomáhat mohou lidé i mimo tento den. Když zjistí, že se v jejich okolí nachází černá skládka, mohou využít aplikaci www.zmapujto.cz, kde lze jednoduše a rychle nahlásit a označit v mapě černou skládku.

Letošní úklid se současně uskutečnil na přibližně 900 místech ve všech koutech České republiky a zapojilo se asi 25 tisíc dobrovolníků. Akce se zúčastnil také ministr životního prostředí Richard Brabec. Podle něj představují černé skládky „velký problém“ a projekt Ukliďme Česko považuje za „skvělou cestu, jak pomoci životnímu prostředí v České republice“. Také proto se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo udělit akci záštitu.

Dobrovolnická akce Ukliďme Česko vychází z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!". Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků. Loňský první ročník přilákal v České republice na 6 tisíc dobrovolníků, kteří sesbírali 350 tun odpadů.

Na akci Ukliďme Česko navazují v příštím týdnu v Liberci další akce pro veřejnost související s ochranou přírody a životního prostředí, včetně oslav Dne země. Město se tímto zapojuje do kampaně Národní sítě Zdravých měst ČR a projektu Statutární město Liberec – Zdravé město. Více informací najdete ZDE.

Text a foto: Jan Král

 

 

 

 

Nastavení cookies