09.11.2015
Jan Král

Obnova parčíku v ulici Americká

Občané a zástupci města projednávali obnovu parku v Americké ulici.

O víkendu 7.11.- 8.11.2015 proběhla brigáda v parčíku na křižovatce ulic Americká a Domažlická. Obyvatelé dané lokality, kteří se zástupci odboru ekologie a veřejného prostoru statutárního města Liberce projednali na dvou setkáních budoucí podobu parčíku o víkendu odstranili přestárlé keře. Občané výslednou podobu parčíku vybrali sami ze třech variantních návrhů, které jim byly ze strany města předloženy. Rozdíl mezi stávajícím stavem a návrhem na obnovu parku, který vypracoval arch. Jiří Žid, je patrný v příloze.

Nastavení cookies