01.12.2014
Jan Král

Pro Janského plakety si na libereckou radnici přišlo bezmála 50 dárců krve

Popáté a naposledy v letošním roce zaplnili obřadní síň liberecké radnice dárci krve, kteří si přišli pro ocenění od Českého červeného kříže.

Janského plaketu převzalo v pondělí 1. prosince 47 dobrovolníků, kteří bez nároku na finanční odměnu pravidelně věnují nejcennější tekutinu na světě - svou krev. Za statutární město Liberec poděkoval přítomným dárcům za jejich obětavou činnost náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

„Osobně si vážím každého, kdo pravidelně a bez nároku na odměnu či protislužbu dokáže v dnešní tak hektické a do jisté míry i sobecké době vykonat něco pro druhé. Jak často vidíme kolem sebe, není to úplně samozřejmé. Jménem statutárního města Liberec vám děkuji a sám za sebe skládám hlubokou poklonu,“ uvedl náměstek Ivan Langr.

Za potlesku zaplněné obřadní síně převzalo z rukou ředitele libereckého Červeného kříže Karla Studeného 16 dárců zlatou medaili profesora MUDr. Jana Janského, dalších 31 dárců si zasloužilo stříbrnou medaili. Jak řekl Karel Studený, předávání medailí je symbolickým poděkováním za to, co dárci nezištně dělají pro lidi, kteří krev potřebují.

„Série vyšetření a důsledné dodržování stanovených lhůt a postupů zacházení s krví a jejími deriváty doplňuje základní předpoklad, že dárce není k odběru motivován jinak než touhou pomoci druhým. Proto je ocenění určeno těm, kteří spolupracují s transfúzním oddělením dlouhodobě,“ dodal Studený.

Český červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce na liberecké radnici pětkrát do roka. Zlatou medaili uděluje za 40 odběrů plné krve, plasmy nebo krevních destiček, stříbrnou medaili za 20 odběrů a bronzovou medaili za 10 odběrů. Za letošní rok bylo při slavnostním aktu takto oceněno celkem 475 dárců krve. V loňském roce předal liberecký Červený kříž medaile 404 lidem. Od roku 2012 dostávají dárci na radnici také Zlaté kříže 2. a 3. třídy.

Na internetových stránkách Krajské nemocnice Liberec mohou dárci sledovat aktuální stav krevních zásob podle jednotlivých krevních skupin.

Text a foto: Jan Král

 

Nastavení cookies