22.01.2015
Jan Král

Třídění bioodpadu upraví nová městská vyhláška. Radnice rozmístí stovky popelnic

Až 500 hnědých popelnic na biologický rozložitelný odpad z domácnosti rozmístí v letošním roce po městě liberecký magistrát.

O přistavení nádoby na třídění mohli Liberečané požádat do konce prosince loňského roku. Přihlásilo se více než 400 zájemců. Třídit biologicky rozložitelný odpad a kovy ukládá obcím za povinnost novela zákona o odpadech. Statutární město Liberec proto musí změnit obecně závaznou vyhlášku. Schvalovat ji bude ještě městské zastupitelstvo.

„Město dosud umožňovalo občanům sběr bioodpadu do velkoobjemových kontejnerů, které jsou přistavovány dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Mimo to mají lidé možnost odvážet tento odpad i kovy do sběrných dvorů,“ připomněl náměstek pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela.

S rozmisťováním hnědých popelnic, určených pro odpad rostlinného původu, začala radnice v rámci pilotního projektu už v roce 2009. Od té doby jich bylo do dnešních dnů umístěno převážně ve čtvrti Lidové sady zhruba 90. Dohromady i s novými nádobami tak bude letos v ulicích města umístěno téměř 600 popelnic na bioodpad.

„Se vznikem nového Odboru pro ekologii a veřejný prostor chystáme systémovou změnu, která se bude týkat třídění odpadů. Při přípravě této koncepce budeme spolupracovat s občanskými sdruženími, ekologickými organizacemi a širokou veřejností tak, aby systém lépe sloužil občanům,“ řekla náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková.

Do hnědých popelnic budou moci lidé vyhazovat biologicky rozložitelné zbytky z domácnosti rostlinného původu, například ovoce, zeleninu nebo shrabanou trávu, plevel či listí a další organický odpad. Nádoby bude město lidem rozvážet během jarních měsíců. Za jejich umístění i pravidelné vysypávání, tedy svoz bioodpadu, nebudou lidé platit nic navíc.

Povinnost sbírat biologicky rozložitelné odpady mají obce ze zákona od 1. ledna roku 2015.

Text: Jan Král

 

 

Nastavení cookies