Alej jírovců, U Obrázku

Alej jírovců, U Obrázku

Katastrální území:

Ruprechtice, p.p.č. 807, 808, 809, 861, 899

Datum registrace: 9.12.1998

CHARAKTERISTIKA

Alej jírovců (v současné době 38 stromů) tvoří spolu s  kostelem U Obrázku jednu z výrazných krajinných dominant na území města Liberce. Ve vrcholové poloze před kostelem rostl do léta 2009 mohutný dub letní, který staticky selhal při vichřici s bouří.

Z HISTORIE...

Secesní kostelík byl postaven v letech 1906-1907 z  darů občanů obce Ruprechtice podle projektu profesora liberecké průmyslové školy M. Kühna a H. Fanty. Podnět k jeho vzniku měl duchovní podklad a místo samé má mýtickou historii. V dávných dobách se zde měla nacházet studánka s léčivou vodou, vedle ní na stromě visel obrázek Pany Marie, namalovaný na plechu. Ruprechtický sedlák G. Weber, který se pomocí vody vyléčil z vážného neduhu, postavil zde velký kamenný kříž a  dvě sochy, P. Marie a sv. Jana Nepomuckého.
Ke studánce začalo chodit stále více lidí a při pouti se zde v roce 1817 uzdravil slepý chlapec z Raspenavy. Také díky tomu majitel pozemku Weber nechal poblíž studánky zhotovit kamennou křížovou cestu, která byla lemována kaštanovou alejí.

Od roku 1977 sloužil kostel jako skladiště stavebního materiálu a  vysvěcen byl znovu až v roce 1998. Vnitřní výzdoba v 70. letech záhadně zmizela a z kostela zůstala jen soška P. Marie, jejíž sádrová kopie znovu zdobí interiér. Originál je v kostele sv. Jana Křtitele v  Rochlici.

 

Nastavení cookies