Alej platanů, 1. Máje

Alej platanů, 1. Máje

Katastrální území:

Liberec, p.p.č. 5869

Datum registrace: 3.4.1996

CHARAKTERISTIKA

Pro město druhově neobvyklá alej původně dvacetišesti platanů - Platanus x acerifolia (dnes již deset stromů nahrazeno jinany dvoulaločnými) byla vysázena v rámci rekonstrukce třídy 1. Máje v roce 1993/94. Byl tak vytvořen předpoklad pro postupné doplnění centra města vhodnými dřevinami, které vzhledem k možným aktivitám musí být zvlášť chráněny.

Platan javorolistý je krásný, mohutný a hlubokokořenící strom. Má nápadně šedohnědou až okrovou, ve velkých plátech se odplupující borku. Má-li dostatek prostoru a dobré podmínky k růstu, dosahuje úctyhodných rozměrů a vysokého stáří. Domovinou platanu je Středomoří. Původ tohoto druhu není jednoznačný. Současná botanika se přiklání k názoru, že jde o  potomka vyhynulého třetihorního evropského druhu, ale ve starší literatuře se dočtete, že se jedná o křížence platanu západního (P. occidentalis) a platanu východního (P. orientalis). Plody jsou oříšky v  nezaměnitelných kulovitých plodenstvích.

 

Nastavení cookies