Bývalý hřbitov Kateřinky

Bývalý hřbitov Kateřinky

Katastrální území:

Kateřinky u Liberce, p.p.č. 325/1

Datum registrace: 19.5.2000

CHARAKTERISTIKA

Na pozemku p.č. 325/1 byl umístěn hřbitov zrušený v  80. letech 20. století. Z vybavení hřbitova byla původní márnice rekonstruována na soukromý rekreační objekt, na místě zůstal centrální kříž.
Na pozemku se zachovaly zbytky lipové aleje (celkem 26 stromů, které tvoří dvojitou středovou alej a jednořadou alej podél jižní strany areálu), doplněné zbytky původní okrasné zeleně (přerostlý habrový živý plot, dva buky lesní v červenolisté formě) a náletem bříz, jeřábů, topolů osik atd. Porost je umístěný v pohledově exponované poloze a je z  krajinářského hlediska významnou součástí celého území Kateřinek v  podhůří Jizerských hor.

Nastavení cookies