Bývalý lom, Jablonecká-Kunratická

Bývalý lom, Jablonecká-Kunratická

Katastrální území:

Rochlice u Liberce, p.p.č. 1489

Datum registrace: 8.12.1998

CHARAKTERISTIKA

Plocha původního, dnes zatopeného lomu, je přírodním prvkem, který na území města postupně mizí. Drobné soukromé lomy, vázané na výchozy 'liberecké' žuly, které byly pro území charakteristické, byly postupně likvidovány (skládky, zástavba) a ochrana zachovaných zbylých lokalit je z hlediska přírody a krajiny nutná. Lom je místem výskytu drobných vodních živočichů vč. obojživelníků a raků.

Nastavení cookies